פותח עסק חדש ? בשעה טובה !

תנאי סף לקבלת ההלוואה עסק חדש

הגוף המממן דורש תנאי סף על מנת לדון בבקשת עסק חדש / בהקמה

 • הלוואה אשר מיועדת לרכישת נכסים יצרניים, השקעה במחקר ופיתוח תעשייתי, הוספת פעילות חדשה לפעילות הקיימת והעסקת עובדים חדשים הנדרשים במסגרת כל אחד מהנ"ל.
אי עמידה בקריטריונים אילו בחר  הלוואות עסק קיים 

דרוג בנקאי חיובי ללא החזרות גם בחשבון הפרטי של הבעלים

 נסיון מוכח כשכיר או כעובד בתחום בו פתח את העסק 

גיל מעל 27

אי עמידה בקריטריונים אילו לחץ כאן  ובחר  הלוואות חוץ בנקאיות כנגד נכסים מסחריים או פרטיים  (גם במידה ומשועבדים פחות מ50%)

מחזור מצטבר אינו עולה על 500,000 ₪ מיום הקמת העסק

אי עמידה בקריטריונים אילו לחץ כאן  ובחר  הלוואות עסק קיים 

תנאי ההלוואה

תנאי ההלוואה עשויים להשתנות מעת לעת,על פי רמת הסיכון וכושר פרעון​

יזם- לרכישת עסק פעיל  ניתן לקבל הלוואה עד גובה של 35% מעלות רכישת העסק ועד 500,000 ש"ח 

כל עסק חדש –  עד 500,000 על פי בניית צפי וצרכי המימון 

משתנה על פי רמת הסיכון , נסיון ומצבו הפיננסי של  בעל העסק. ממוצע כפריים + 3% שנתי 

ניתן לקבל הלוואה לזמן ארוך – עד 5 שנים עם אפשרות לקבלת גרייס של עד 6 חודשים (תשלום על הריבית, ללא חיוב עבור החזר הקרן).

בעבור הלוואה של של עד 300 אלף ש"ח יש להעמיד 10% בטחונות.
על כל סכום מעל 300 אלף שח יש להעמיד 25% בטחונות.
לכל בקשה נדרשת ערבות אישית של הבעלים על מלוא סכום ההלוואה.

 

 
 
 

חדש! הלוואות ללא פקדון נדרש כבטחון

 עסק בהקמה עד שנה

דרוג בנקאי חיובי ללא החזרות גם בחשבון הפרטי של הבעלים במידה והינו מעל 50% ו/או החברה הינה חברה משפחתית,  יבדק גם החשבון הפרטי .

 נסיון מוכח כשכיר או כעובד בתחום בו פתח את העסק 

גיל מעל 27

אי עמידה בקריטריונים אילו לחץ כאן  ובחר  הלוואות חוץ בנקאיות כנגד נכסים מסחריים או פרטיים  (גם במידה ומשועבדים פחות מ50%)

 • ערב אחד + ערבות בעלים
 • ללא פקדון 
 • פ+3.5% שנתי
 • סכום הלוואות מירבי עד 300 א' ש"ח 
 • תקופה – 60 חודש עד חצי שנה גרייס 

עלויות

חברתנו מאמינה בשקיפות מלאה בעלות הלקוח

500 ש"ח + מע"מ אשר יתקזזו המתשלום הסופי שישולם על בסיס הצלחה. 

פטור מדמי פתיחת תיק במידה ויש צורך בהכנת התכנית העיסקית – ראה פירוט עלויות התכנית למטה

פתיחת תיק הינו כדמי רצינות לעבודתנו מול הקרנות והבנקים.

פתיחת תיק לא תגבה במידה ונדרשת תכנית עיסקית – ראה עלות בגין תכנית עיסקית 

להלוואה ערבות מדינה לחשב הכללי – התשלום עבור בדיקת הבקשה הינה 250 ש”ח.

2-2.5% + מע"מ על בסיס הצלחה , מינימום 5000 ש"ח + מע"מ . הנחה בהלוואות מעל 1מ' ש"ח . פתיחת תיק יקוזז המתשלום הסופי 

עמלות הבנק 

להלן פירוט עמלת הערבות שתגבה כשיעור מסכום קרן ההלוואה הנערבת שתועמד:


 • 1% מהקרן לעסקים שמחזור המכירות השנתי שלהם נמוך מ – 25 מליון ש"ח.

 • 1.5% מהקרן לעסקים שמחזור המכירות השנתי שלהם גבוה מ – 25 מליון ש"ח
  ונמוך מ – 50 מליון ש"ח.

 • 2% מהקרן לעסקים שמחזור המכירות השנתי שלהם גבוה מ – 50 מליון ש"ח
  ונמוך מ – 100 מליון ש"ח.

 

בהלוואות ערבות מדינה והלוואות בנקאיות אשר בהן מבוקשת תכנית עיסקית לגוף המממן, לא יחויב הלקוח בפתיחת תיק . עלות הכנת תכנית עסקית בידי כלכלן כ3000 – 4000 ש"ח + מע"מ , על פי מורכבות החברה/ חברות נוספות בפירמה.

1500 עם חתימת ההסכם והיתרה עם הגשת התכנית לגורם הממן. 

מסלולי הלוואות עסק קיים

תנאי סף לקבלת ההלוואה עסק קיים

הגוף המממן דורש תנאי סף להלוואה עסק קיים

עסק רשום – חברה בע"מ או עוסק מורשה אשר יש לו שימוש במסגרות אשראי / הלוואות 

עסק אשר אין לו עדיין אשראי יכול להגיש עפ"י עסק חדש 

דרוג בנקאי חיובי ללא החזרות גם בחשבון הפרטי של הבעלים במידה והינו מעל 50% ו/או החברה הינה חברה משפחתית,  יבדק גם החשבון הפרטי .

גיל מעל 27

אי עמידה בקריטריונים אילו לחץ כאן  ובחר  הלוואות חוץ בנקאיות כנגד נכסים מסחריים או פרטיים  (גם במידה ומשועבדים פחות מ50%)

 • ללא הגבלה 

חדש !! הלוואות קורונה ללקוחות שבקשת נדחתה בבנקים

אם לפני הקורונה העסק שלכם היה עסק טוב ועל פי התכנית העסקית, יוכח שבזכות ההלוואה, העסק שלכם בעל סיכוי לצאת מהמשבר

 • עסק שנפתח ב-2019 או לפני והתחיל פעילות ב-2019;
 • עסק שיכול לתעד קשיים תזרימיים כתוצאה מהתמודדות עם קורונה

דרוג בנקאי חיובי ללא החזרות גם בחשבון הפרטי של הבעלים במידה והינו מעל 50% ו/או החברה הינה חברה משפחתית,  יבדק גם החשבון הפרטי .

גיל מעל 27

אי עמידה בקריטריונים אילו לחץ כאן  ובחר  הלוואות חוץ בנקאיות כנגד נכסים מסחריים או פרטיים  (גם במידה ומשועבדים פחות מ50%)

 • ללא הגבלה 

תנאי ההלוואה

תנאי ההלוואה עשויים להשתנות מעת לעת,על פי רמת הסיכון וכושר פרעון​

 • עסקים עם מחזור שנתי של עד 6.25 מיליון ש"ח זכאים לקבל הלוואה
  עד 500,000 ש"ח.
 • עסקים עם מחזור שנתי מעל 6.25 מיליון ש"ח זכאים לקבל הלוואה בגובה עד 8% מהמחזור השנתי האחרון.
 • הלוואות קורונה חדשות או שבקשתם  שנדחתה בעבר בבנקים – עד 400,000 ₪ אך לא יותר מ-40% מהמחזור השנתי

 

 • משתנה על פי רמת הסיכון , נסיון ומצבו הפיננסי של  בעל העסק. ממוצע כפריים + 3% שנתי 
 • הלוואות קורונה חדשות או שבקשתם  שנדחתה בעבר בבנקים – פריים + 1.5% 

ניתן לקבל הלוואה לזמן ארוך – עד 5 שנים עם אפשרות לקבלת גרייס של עד 6 חודשים (תשלום על הריבית, ללא חיוב עבור החזר הקרן).

 • הלוואת נפגעי  קורונה

עד 5 שנים עם אפשרות לקבלת גרייס של עד 12 חודשים (תשלום על הריבית, ללא חיוב עבור החזר הקרן)

להלוואת השקעה – העסק נדרש להעמיד בטחונות עד 25% מגובה ההלוואה המאושרת.
העסק נדרש להשקיע לפחות 20% מסך תכנית ההשקעה לאחר אישור ההלוואה ולפני העמדתה.

להלוואת הון חוזר –

העסק נדרש להעמיד בטחונות עד 25% מגובה ההלוואה המאושרת.

להלוואת קורונה

פיקדון בסך 5% מסכום ההלוואה

לכל סוגי ההלוואה נדרשת ערבות אישית של הבעלים על מלוא סכום ההלוואה.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

חדש! הלוואות ללא פקדון נדרש כבטחון

ותק מעל שנה  . תנאי ההלוואה והבטחונות על פי הותק – ראה פירוט 

דרוג בנקאי חיובי ללא החזרות גם בחשבון הפרטי של הבעלים במידה והינו מעל 50% ו/או החברה הינה חברה משפחתית,  יבדק גם החשבון הפרטי .

גיל מעל 27

אי עמידה בקריטריונים אילו לחץ כאן  ובחר  הלוואות חוץ בנקאיות כנגד נכסים מסחריים או פרטיים  (גם במידה ומשועבדים פחות מ50%)

וותק שנה

 •  פריים +2.5%
 • סכום הלוואות מירבי 400,000 ש"ח
 • תקופת הלוואה 60 חודשים
  גרייס עד 6 חודשים
 • ערבות בעלים + ערב נוסף 

ותק 4 שנים ומעלה

 •  פריים +4.5%
 • סכום הלוואות מירבי 400,000 ש"ח
 • תקופת הלוואה 60 חודשים
  גרייס עד 6 חודשים
 • ערבות בעלים

ותק מתחת לשנה  – נא עבור להלוואות עסק חדש 

עלויות

חברתנו מאמינה בשקיפות מלאה בעלות הלקוח

500 ש"ח + מע"מ אשר יתקזזו המתשלום הסופי שישולם על בסיס הצלחה. 

פטור מדמי פתיחת תיק במידה ויש צורך בהכנת התכנית העיסקית – ראה פירוט עלויות התכנית למטה

פתיחת תיק הינו כדמי רצינות לעבודתנו מול הקרנות והבנקים.

פתיחת תיק לא תגבה במידה ונדרשת תכנית עיסקית – ראה עלות בגין תכנית עיסקית 

להלוואה ערבות מדינה לחשב הכללי – התשלום עבור בדיקת הבקשה הינה 250 ש”ח.

2-2.5% + מע"מ על בסיס הצלחה , מינימום 5000 ש"ח + מע"מ . הנחה בהלוואות מעל 1מ' ש"ח . פתיחת תיק יקוזז המתשלום הסופי 

עמלות הבנק 

להלן פירוט עמלת הערבות שתגבה כשיעור מסכום קרן ההלוואה הנערבת שתועמד:


 • 1% מהקרן לעסקים שמחזור המכירות השנתי שלהם נמוך מ – 25 מליון ש"ח.

 • 1.5% מהקרן לעסקים שמחזור המכירות השנתי שלהם גבוה מ – 25 מליון ש"ח
  ונמוך מ – 50 מליון ש"ח.

 • 2% מהקרן לעסקים שמחזור המכירות השנתי שלהם גבוה מ – 50 מליון ש"ח
  ונמוך מ – 100 מליון ש"ח.

 

בהלוואות ערבות מדינה והלוואות בנקאיות אשר בהן מבוקשת תכנית עיסקית לגוף המממן, לא יחויב הלקוח בפתיחת תיק . עלות הכנת תכנית עסקית בידי כלכלן כ3000 – 4000 ש"ח + מע"מ , על פי מורכבות החברה/ חברות נוספות בפירמה.

1500 עם חתימת ההסכם והיתרה עם הגשת התכנית לגורם הממן. 

מסלולי להשקעה בתעשיה

תנאי סף הלוואה רכישת נכסים יצרניים, השקעה במחקר ופיתוח תעשייתי

הגוף המממן דורש תנאי סף

הלוואה אשר מיועדת לרכישת נכסים יצרניים, השקעה במחקר ופיתוח תעשייתי, הוספת פעילות חדשה לפעילות הקיימת והעסקת עובדים חדשים הנדרשים במסגרת כל אחד מהנ"ל.

דרוג בנקאי חיובי ללא החזרות גם בחשבון הפרטי של הבעלים במידה והינו מעל 50% ו/או החברה הינה חברה משפחתית,  יבדק גם החשבון הפרטי .

גיל מעל 27

אי עמידה בקריטריונים אילו לחץ כאן  ובחר  הלוואות חוץ בנקאיות כנגד נכסים מסחריים או פרטיים  (גם במידה ומשועבדים פחות מ50%)

תנאי ההלוואה

תנאי ההלוואה עשויים להשתנות מעת לעת,על פי רמת הסיכון וכושר פרעון​

 

סכום ההלוואה המקסימלית הינו 90% מסכום ההשקעה או 15%ממחזור ההכנסות של העסק, הנמוך מבניהם

 • משתנה על פי רמת הסיכון , נסיון ומצבו הפיננסי של  בעל העסק. ממוצע כפריים + 3% שנתי 

ניתן לקבל הלוואה לזמן ארוך – עד 12 שנים עם אפשרות לקבלת גרייס עד 6 חודשים (התשלום על הריבית, ללא חיוב עבור החזר הקרן)

להלוואת השקעה – העסק נדרש להעמיד בטחונות עד 25% מגובה ההלוואה המאושרת.
העסק נדרש להשקיע לפחות 20% מסך תכנית ההשקעה לאחר אישור ההלוואה ולפני העמדתה.

להלוואת הון חוזר –

העסק נדרש להעמיד בטחונות עד 25% מגובה ההלוואה המאושרת.

להלוואת קורונה

פיקדון בסך 5% מסכום ההלוואה

לכל סוגי ההלוואה נדרשת ערבות אישית של הבעלים על מלוא סכום ההלוואה.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

עלויות

חברתנו מאמינה בשקיפות מלאה בעלות הלקוח

500 ש"ח + מע"מ אשר יתקזזו המתשלום הסופי שישולם על בסיס הצלחה. 

פטור מדמי פתיחת תיק במידה ויש צורך בהכנת התכנית העיסקית – ראה פירוט עלויות התכנית למטה

פתיחת תיק הינו כדמי רצינות לעבודתנו מול הקרנות והבנקים.

פתיחת תיק לא תגבה במידה ונדרשת תכנית עיסקית – ראה עלות בגין תכנית עיסקית 

להלוואה ערבות מדינה לחשב הכללי – התשלום עבור בדיקת הבקשה הינה 250 ש”ח.

2-2.5% + מע"מ על בסיס הצלחה , מינימום 5000 ש"ח + מע"מ . הנחה בהלוואות מעל 1מ' ש"ח . פתיחת תיק יקוזז המתשלום הסופי 

עמלות הבנק 

להלן פירוט עמלת הערבות שתגבה כשיעור מסכום קרן ההלוואה הנערבת שתועמד:


 • 1% מהקרן לעסקים שמחזור המכירות השנתי שלהם נמוך מ – 25 מליון ש"ח.

 • 1.5% מהקרן לעסקים שמחזור המכירות השנתי שלהם גבוה מ – 25 מליון ש"ח
  ונמוך מ – 50 מליון ש"ח.

 • 2% מהקרן לעסקים שמחזור המכירות השנתי שלהם גבוה מ – 50 מליון ש"ח
  ונמוך מ – 100 מליון ש"ח.

 

בהלוואות ערבות מדינה והלוואות בנקאיות אשר בהן מבוקשת תכנית עיסקית לגוף המממן, לא יחויב הלקוח בפתיחת תיק . עלות הכנת תכנית עסקית בידי כלכלן כ3000 – 4000 ש"ח + מע"מ , על פי מורכבות החברה/ חברות נוספות בפירמה.

1500 עם חתימת ההסכם והיתרה עם הגשת התכנית לגורם הממן. 

מסלולים ליבואנים

תנאי סף לקבלת ההלוואה

הגוף המממן דורש תנאי סף על מנת לקבל הלוואת יבואן

שנתיים וותק לפחות

דרוג בנקאי חיובי

כ 5 מליון ש"ח מחזור עיסקי 

תנאי ההלוואה

תנאי ההלוואה עשויים להשתנות מעת לעת,על פי רמת הסיכון וכושר פרעון​

הלוואה עד כ 90% ויותר, משיווי הסחורה במידה ויש הסכם  מכירתה עם לקוחות. 

הלוואה 80% משיווי הסחורה / ציוד 

לציוד תעשייתי מניב יש לראות גם הלוואה לתעשיינים לחץ כאן 

מימון חוץ בנקאי – כ 0.7% חודשית מימון יבוא סחורה למכירה ומימון ציוד. 

מימון בנקאי – כ0.4%  חודשי

לסחורה – גישור מתשלום לספק , כולל חשבון פתוח ועד קבלת כספי הלקוחות שוטף + עפ"י הסכם עם הלקוח

לציוד נרכש עבור העסק – עפ"י יכולת פרעון של העסק . פריסה עד 60 חודש 

עלויות

חברתנו מאמינה בשקיפות מלאה בעלות הלקוח​

500 ש"ח + מע"מ אשר יתקזזו המתשלום הסופי שישולם על בסיס הצלחה 

פתיחת תיק הינו כדמי רצינות לעבודתנו מול הקרנות והבנקים

2-2.5% + מע"מ על בסיס הצלחה. הנחה בהלוואות מעל 1מ' ש"ח . פתיחת תיק יקוזז המתשלום הסופי 

מסלול ליצואנים

תנאי סף הלוואה ליצואנים

הגוף המממן דורש תנאי סף

הגדרה של יצוא היינה יצוא בהיקף של 250 א' דולר לשנה שקדמה לבקשת הלוואה .

במידה והחברה לא עומדת בתנאי זה , יש לעבור למסלול לעסקים קיימים / בהקמה לחץ כאן 

דרוג בנקאי חיובי ללא החזרות גם בחשבון הפרטי של הבעלים במידה והינו מעל 50% ו/או החברה הינה חברה משפחתית,  יבדק גם החשבון הפרטי .

גיל מעל 27

אי עמידה בקריטריונים אילו לחץ כאן  ובחר  הלוואות חוץ בנקאיות כנגד נכסים מסחריים או פרטיים  (גם במידה ומשועבדים פחות מ50%)

תנאי ההלוואה

תנאי ההלוואה עשויים להשתנות מעת לעת,על פי רמת הסיכון וכושר פרעון​

 

סכום ההלוואה המקסימלית הינו 90% מסכום ההשקעה או 15%ממחזור ההכנסות של העסק, הנמוך מבניהם

 • משתנה על פי רמת הסיכון , נסיון ומצבו הפיננסי של  בעל העסק. ממוצע כפריים + 3% שנתי 

ניתן לקבל הלוואה לזמן ארוך – עד 5 שנים עם אפשרות לקבלת גרייס עד 6 חודשים (התשלום על הריבית, ללא חיוב עבור החזר הקרן)

העסק נדרש להעמיד בטחונות עד 25% מגובה ההלוואה המאושרת.

לכל סוגי ההלוואה נדרשת ערבות אישית של הבעלים על מלוא סכום ההלוואה.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

עלויות

חברתנו מאמינה בשקיפות מלאה בעלות הלקוח

500 ש"ח + מע"מ אשר יתקזזו המתשלום הסופי שישולם על בסיס הצלחה. 

פטור מדמי פתיחת תיק במידה ויש צורך בהכנת התכנית העיסקית – ראה פירוט עלויות התכנית למטה

פתיחת תיק הינו כדמי רצינות לעבודתנו מול הקרנות והבנקים.

פתיחת תיק לא תגבה במידה ונדרשת תכנית עיסקית – ראה עלות בגין תכנית עיסקית 

להלוואה ערבות מדינה לחשב הכללי – התשלום עבור בדיקת הבקשה הינה 250 ש”ח.

2-2.5% + מע"מ על בסיס הצלחה , מינימום 5000 ש"ח + מע"מ . הנחה בהלוואות מעל 1מ' ש"ח . פתיחת תיק יקוזז המתשלום הסופי 

עמלות הבנק 

להלן פירוט עמלת הערבות שתגבה כשיעור מסכום קרן ההלוואה הנערבת שתועמד:


 • 1% מהקרן לעסקים שמחזור המכירות השנתי שלהם נמוך מ – 25 מליון ש"ח.

 • 1.5% מהקרן לעסקים שמחזור המכירות השנתי שלהם גבוה מ – 25 מליון ש"ח
  ונמוך מ – 50 מליון ש"ח.

 • 2% מהקרן לעסקים שמחזור המכירות השנתי שלהם גבוה מ – 50 מליון ש"ח
  ונמוך מ – 100 מליון ש"ח.

 

בהלוואות ערבות מדינה והלוואות בנקאיות אשר בהן מבוקשת תכנית עיסקית לגוף המממן, לא יחויב הלקוח בפתיחת תיק . עלות הכנת תכנית עסקית בידי כלכלן כ3000 – 4000 ש"ח + מע"מ , על פי מורכבות החברה/ חברות נוספות בפירמה.

1500 עם חתימת ההסכם והיתרה עם הגשת התכנית לגורם הממן. 

תהליך קבלת ההלוואה

1. קבלת חומר מהלקוח, הכנת תכנית והגשת הבקשה
2. בדיקת הבקשה לעיתים נדרש ביקור בעסק
ניהול כספים במיקור חוץ
3. ועדת אשראי והשלמת חומרים במידת הצורך

שלב סופי

בהתאם לצרכי העסק, יכולת פרעון ולדרגת הסיכון , תקבע גובה הריבית והתקופה

המחוייבות שלנו ללקוחות

חברת גלורי דנאור פיננסים קיימת משנת 2011, מנוהלת על ידי גלית דולב, יוצאת בנק הפועלים בסקטור העיסקי. אנו מחוייבים לנאמנות כלפי נותני השירות וכלפי לקוחותינו. מאות עסקים ופרטיים כבר נהנו מהשירות שלנו וקיבלו הלוואות על פי צרכיהם העיסקיים .

מצויינות

אמינות

מקצועיות

מחכים לך לפתרון מימון המתאים לך צור קשר


  זמינים בשבילך גם כאן

  צרו קשר

  שאלות נפוצות

  טרם העברתך לגורם המממן, אנחנו נבדוק את התיק עבור דמי פתיחת תיק ע"ס 500 ש"ח בלבד אשר הינם כדמי רצינות ושכר טירחה מינימלית לבדיקת היתכנות ההלוואה. תוך 24 שעות ינתן לך מידע לגבי התכנות ההלוואה go/no go ראשוני . 

  דמי פתיחת תיק יקוזזו מהכנת התכנית /תשלום על בסיס הצלחה 

  כמובן אתם מוזמנים לשיחת יעוץ חינם על קפה ודוחות, אך במידה ויש בעיית נגישות נוכל לדבר ולתקשר באמצעות הטכנמולוגיה הקיימת.

  כדי לחסוך זמן וטירחה ניתן להעביר את הנתונים דרך האתר או המייל ונחזור אליכם עם תשובת אישור מקדמי 

  כאשר ובמידה ניתן אישור מקדמי, נפגש לחתימות ונעבור לשלב האישור הסופי. תזומנו לחתימות אצל הגוף המממן.

  עלויות מפורטות עבור כל הלוואה בנפרד בעמודי ההלוואות של האתר. אנו מאמינים בשקיפות וללא אותיות קטנות .

  כן אפשר, אך אישור ההלוואה מותנה בכושר פרעון שלך.

  במידה וההלוואה בנקאית, לעיתים גם אם הנכס משועבד, הבנק ירצה רק לידיעה שאכן יש לך יציבות פיננסית.

  במידה ומדובר בהלוואה גדולה נוכל לממן את ההפרש עד 60% משיווי הנכס, ללא בירוקרטיה מסובכת –ראה משכנתאות חוץ בנקאיות 

  הלוואה ללקוחות אשר יש להם התראות בנקאיות, ינתן רק במידה ויש נכס.  אנחנו נגייס הלוואה בריבית נמוכה יחסית, לגישור עד חזרה למצב תקין /שינוי סטטוס ההתראה ובחלוף הזמן -במידה ויש צורך להאריך, לאחר תקופת הגישור, נפנה למקורות  בנקאיים ו/או חוץ בנקאיים לתקופה ארוכה על מנת להקטין עלויות. 

  הלוואה ללקוחות מוגבלים, ינתן רק במידה ויש נכס גם אם הוא בבעיה משפטית, אנחנו נגייס הלוואה בריבית נמוכה יחסית לגישור עד פתרון הבעיה ובמידה ויש צורך להאריך, לאחר תקופת הגישור, נפנה למקורות  בנקאיים ו/או חוץ בנקאיים לתקופה ארוכה על מנת להקטין עלויות. 

  דילוג לתוכן